Kūnas arba padeda jausti geras emocijas, arba trukdo